יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
קישור להמלצות
קרא עוד...
הנחיות לתרגיל בהתעמלות – לכיתות ז-ח-ט - סמסטר ב'
קרא עוד...
תוכנית הלימודים והציון בספורט
קרא עוד...
תקנון החינוך הגופני והתנהגות בשיעורי ספורט
קרא עוד...
מטרת – על של החינוך הגופני: לעצב, לפתח ולטפח אצל הפרט דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת הפוטנציאל שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו ההרמונית בהווה ובעתיד.(משרד החינוך, 2012).
קרא עוד...
חוזר תשלומים תשע"ט
מחשבים- קישור לאתר התשלום
לוח מבחנים ואירועים תשעט
ספריה מספרת
מידע לתלמידי שכבת ז' תשע"ט
מרחבי כיתות
תחומי דעת
מועצת תלמידים
פרוייקטים
קוד התנהגות
טפסים
פינת היועצת
שורשים
גלריית תמונות
תכנית קרן קרב
דף החטיבה בפייסבוק
תכנית אל"ה
תכנית התקשוב הלאומית
חינוך גופני
פעילויות לחגים
מספרים על העשייה
זהירות בדרכים
למידה בשעת חירום
הבוגרים שלנו
אמירים
מניעת עישון אלכוהול וסמים